მიჯაჭვული პრომეთე – ეპიზოდი მეორე

About the performance

01

November
პ რ ე მ ი ე რ ა   "მიჯაჭვული პრომეთე" - ეპიზოდი მეორე