ადმინისტრაცია

სამხატვრო ხელმძღვანელი
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

რობერტ სტურუა

დირექტორ-განმკარგულებელი

გიორგი თევზაძე

დირექტორის მოადგილე
ლალი თაბაგარი

საფინანსო სამსახურის უფროსი
თამარ ნეკერიშვილი

მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  სამსახურის უფროსი
ია შერაზადიშვილი

უფროსი ადმინისტრატორი
ვახტანგ მატარაძე

კადრების უფროსი
მზია აზარიაშვილი

კანცელარიის უფროსი
ლიკა ჭელიძე

მთავარი ინჟინერი
გიორგი ზანდარაშვილი

პასუხისმგებელი მოლარე
ადა შიხაშვილი

მუზეუმის გამგე
ბელა ჭუმბურიძე