ძუნწი

სპექტაკლის შესახებ

01

მარტი
მუსიკალურ-ქორეოგრაფიულ სპექტაკლს “ძუნწი” რუსთაველის ეროვნული თეატრის მცირე სცენაზე  მსახიობები გოჩა კაპანაძის რეჟისორობით წარმოადგენენ. გიორგი ერისთავმა, როგორც უდიდესმა საზოგადო მოღვაწემ და პირველმა ქართველმა კომედიოგრაფმა თავისი დრამატურგიით სათავე დაუდო კრიტიკულ რეალიზმს ქართულ ლიტერატურაში. მან საკუთარი პიესებით პირველმა გაუსწორა თვალი სინამდვილეს, დრომოჭმულს შელამაზების გარეშე ნამდვილი სახელი უწოდა და რეალისტურ სახეებში ასახა. პიესით „ძუნწი“ დღის სინათლეზე გამოიტანა მაღალი წოდების ჩამორჩენილობა და ფუქსავატობა. შექმნა ცოცხალი სახეები დეგრადაციის გზაზე დამდგარი თავადაზნაურობის. გმირთა რეპლიკების საშუალებით ავტორი გასაგებს ხდის თუ რაში და სად უნდა ვეძებოთ მათი უბედურების მიზეზი.